Ansiklopedik Bilgi

Cam

Cam bir katı değildir. İçine, genellikle kireç taşı ve sodyum karbonat eklenerek eritilmiş ve oda sıcaklığında ağdalı ve sert bir hal alıncaya...

Cam Elyafı

Eski Mısır'da, içine yağ, merhem ve parfüm konulan cam kaplar, sırlanmış kilden bir çekirdek çevresine elle cam elyafı sarılarak yapılırdı. İ.S. I....

YERYÜZÜNÜN BÜYÜK MADEN HAVZALARI

Yeryüzündeki madenler düzensiz bir şekilde dağılmışlardır. Çok zengin bölgelerin yanı sıra madenden tamamıyla yoksun uçsuz bucaksız arazi görürüz. Acaba bu durumu açıklayacak...

Atatürk’ün Gençlik Çağı

Mustafa adındaki küçük öğrencinin en çok sevdiği ders matematikti. Öyle ki çok defa kendi sınıfında verilen problemlerle yetinmez, daha üst sınıfların problemlerini...

Büyük Bir İmparator : Justinianus

Milâttan sonra 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu ortadan kalkmıştı. Bu imparatorluğun sınırları içinde olan İtalya ve İspanya’yı Gotlar ele geçirmişlerdi. Gene Batı...

Güneş Sistemi

İçinde yaşadığımız güneş, sistemi, güneş ve dokuz gezegenin meydana getirdiği güneş ailesidir. Dünyamız da güneş ailesinin gezegenlerinden biridir. Bu gezegenlerde ışık yoktur....

MİLYONLARCA YIL ÖNCEKİ DÜNYAMIZ

Bugün, insanların dünyanın büyük bir bölümünü kapladığını biliyorsunuz. Ama, belki de milyonlarca yıl önce yeryüzünde bir tek insanın olmadığını herhalde düşünmemişsinizdir.