Ansiklopedik Bilgi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜNÜ

Savaşların insanlara mutluluk getirmediği bilinen bir gerçektir. Bu gerçeği çok iyi bilen Atatürk «Yurtta barış, Dünyada barış» ilkesini Türk Devletinin temel ilkesi...

KANALLAR

Deniz yolculuğunda kanalların çok büyük önemi vardır. Tarihin çok eski çağlardan beri insanlar su yolları açarak gidecekleri yere daha kestirmeden, daha kısa...

TÜRKLERİN ANADOLUYA YERLEŞMELERİ

Anadoluyu ele geçirerek burasını bir Türk ülkesi durumuna getiren OĞUZ TÜRKLERİ'dir. Oğuzların Anadolu'ya yaptıkları ilk akınlar daha «Büyük Selçuklu Devleti» kurulmadan önce...

Cam

Cam bir katı değildir. İçine, genellikle kireç taşı ve sodyum karbonat eklenerek eritilmiş ve oda sıcaklığında ağdalı ve sert bir hal alıncaya...

Cam Elyafı

Eski Mısır'da, içine yağ, merhem ve parfüm konulan cam kaplar, sırlanmış kilden bir çekirdek çevresine elle cam elyafı sarılarak yapılırdı. İ.S. I....

YERYÜZÜNÜN BÜYÜK MADEN HAVZALARI

Yeryüzündeki madenler düzensiz bir şekilde dağılmışlardır. Çok zengin bölgelerin yanı sıra madenden tamamıyla yoksun uçsuz bucaksız arazi görürüz. Acaba bu durumu açıklayacak...

Atatürk’ün Gençlik Çağı

Mustafa adındaki küçük öğrencinin en çok sevdiği ders matematikti. Öyle ki çok defa kendi sınıfında verilen problemlerle yetinmez, daha üst sınıfların problemlerini...